Aanmelden voor bemiddeling

Buurtbemiddeling maakt het in veel gevallen mogelijk om in gesprek te komen. Twee buurtbemiddelaars gaan eerst apart met jou en je buren in gesprek. Daarna, als jullie daar beiden toe bereid zijn, organiseren zij een bemiddelingsgesprek met jou en de buren waarbij je op een neutrale locatie onder begeleiding van de buurtbemiddelaars om de tafel gaat en de problemen bespreekbaar maakt en samen zoekt naar een oplossing. Een oplossing die voor beide buren acceptabel is. Met praten en luisteren onder begeleiding van buurtbemiddelaars kan heel veel worden opgelost.

Hoe werkt het?

Aanmelden kan via de website, telefonisch of via hschoonhoven@putten.nl.
Na ontvangst van je aanmelding nemen we contact met je op om de situatie door te spreken.

Buurtbemiddeling Putten heeft mensen opgeleid om te bemiddelen in burenruzies. Als je het wilt, kunnen deze buurtbemiddelaars helpen de verstoorde relatie met je buren te herstellen.

Stap voor stap naar een oplossing

De buurtbemiddelaars gaan stap voor stap te werk. Eerst wordt afzonderlijk met beide buren gesproken. Als beide buren instemmen met een gezamenlijk gesprek, vindt er onder begeleiding van de buurtbemiddelaars een bemiddelingsgesprek plaats op een neutrale locatie. Tijdens dit gesprek worden oplossingen gezocht waarmee beide buren tevreden zijn. De buurtbemiddelaars zijn neutraal en onpartijdig. Deelname is kosteloos, de bemiddelaars zetten zich belangeloos in.

Wie bemiddelt?

Buurtbemiddeling werkt met vrijwillige buurtbemiddelaars. Alle buurtbemiddelaars hebben een erkende training buurtbemiddeling gevolgd en zijn gecertificeerd. Deze opleiding is erkend door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Ook wordt bijscholing gevolgd. We werken met een gevarieerd gezelschap van vrijwillige buurtbemiddelaars met verschillende achtergronden en leeftijden, die zich belangeloos inzetten. 

Onze bemiddelaars:

 • zijn vrijwilligers
 • luisteren met respect
 • onderzoeken wensen, belangen en gevoelens van mensen bij het conflict
 • hebben geen oordeel
 • zijn goed getraind
 • blijven neutraal en zijn onpartijdig
 • hebben een geheimhoudingsplicht
 • worden permanent bijgeschoold
 • helpen bewoners zelf oplossingen te vinden, waar beiden achter staan
 • houden alles vertrouwelijk

‘als elke vrijwilliger een ster kreeg,

werd het nooit meer donker’

Voordelen

Inschakelen van Buurtbemiddeling Putten heeft veel voordelen.

 • buurtbemiddeling is gratis en vrijwillig
 • getrainde buurtbemiddelaars zijn onafhankelijk en neutraal
 • na bemiddeling is er vaak beter contact met je buren en ben je in staat nieuwe irritaties tijdig met elkaar te bespreken
 • je beslist samen welke afsprakenjullie maken om het conflict op te lossen; eigen regie
 • buurtbemiddeling richt zich op een vroegtijdige aanpak en voorkomen dat ruzies uit de hand lopen
 • het inschakelen van politie of andere instanties heeft niet altijd het gewenste effect
 • de gesprekken zijn vertrouwelijk
 • buren hoeven geen dure en langdurige procedure bij de rechtbank in te zetten

‘met praten en luisteren onder begeleiding

van buurtbemiddelaars kan heel veel worden opgelost’

Social Media

Privacystatement

Openingstijden

Op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 16:00 uur

Contact

T 0341 – 359 621

M 06 – 22148927

hschoonhoven@putten.nl