Aanmelden voor bemiddeling

Partners

Participanten
Buurtbemiddeling Putten wordt gefinancierd door de gemeente Putten en Woningstichting Putten. Buurtbemiddeling werkt nauw samen met de politie en formele en informele organisaties in de gemeente Putten.

Samenwerkingspartners
Buurtbemiddeling Putten werkt nauw samen met instanties als:

Gemeente Putten >

Woningstichting Putten >

Politie Putten >

Vluchtelingenwerk Putten >

Veilig Thuis >

Social Media

Privacystatement

Openingstijden

Op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 16:00 uur

Contact

T 0341 – 359 621

M 06 – 22148927

hschoonhoven@putten.nl