Aanmelden voor bemiddeling

Buurtbemiddeling? Ga je voor je gelijk of je geluk?

Het doel van Buurtbemiddeling is helpen het contact te herstellen tussen buren. Soms kan het best lastig zijn met je buren in gesprek te komen. Lukt het niet of loopt het gesprek op niets uit en kies je voor rust en geluk? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Buurtbemiddeling.

Je kunt bij ons terecht voor advies, coaching of bemiddeling. Onze vrijwillige buurtbemiddelaars zijn getraind om te bemiddelen bij conflicten. Deze onpartijdige buurtbemiddelaars oordelen en beslissen niet, maar proberen jou en je buren opnieuw met elkaar in gesprek te laten gaan. De buurtbemiddelaars hebben geheimhoudingsplicht.

‘aandacht, respect en vertrouwen

zijn sleutelwoorden in de gesprekken’

Groepsbemiddeling
Buurtbemiddeling Putten verzorgt ook groepsbemiddeling. Je kunt dan denken aan een ruzie tussen meerdere bewoners zoals op een plein of in een woonblok. Doel van groepsbemiddeling is de betrokkenen bij elkaar te brengen en tot een voor allen aanvaardbaar plan te komen.
Wil je melding doen voor een groepsbemiddeling, vraag dan of je buren ook daadwerkelijk mee willen doen. 

Coaching
Buurtbemiddeling leidt in veel gevallen tot een verbetering in de leefsituatie van bewoners. Er zijn echter ook aanmeldingen waarbij blijkt dat buurtbemiddeling niet (of nog niet) kan worden ingezet. Bijvoorbeeld als een bewoner aangeeft het eerst zelf te willen bespreken met de buren, maar niet weet hoe. Of dat een bewoner niet wil praten met de bemiddelaars erbij. Of als de buren niet mee willen werken en de ander niet weet wat te doen. In deze situaties kan coaching worden ingezet.

Woon je in Putten, heb je ruzie met de buren en komen jullie er samen niet uit?  Neem dan contact met ons op
Bel Buurtbemiddeling als je niet zeker weet of buurtbemiddeling geschikt is voor jouw conflict. Aan de hand van je verhaal kunnen we beoordelen of buurtbemiddeling ingezet kan worden. Indien noodzakelijk kunnen we je doorverwijzen naar een andere instantie met specifieke deskundigheid. 

Voor wie is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is er voor alle bewoners in de gemeente Putten die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren of buurtgenoten. We maken geen onderscheid tussen huurders en huiseigenaren. Ook woningcorporaties, politie en andere organisaties kunnen problemen tussen buren of buurtgenoten aanmelden. Buurtbemiddeling is gratis. Wel wordt verwacht dat je meedenkt over een acceptabele oplossing voor beide buren en dat je hieraan meewerkt. Wacht dan niet te lang en vraag onze hulp.

Het dicht op elkaar wonen, leven en werken heeft tot gevolg dat je elkaar makkelijk hoort en ziet. Verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter en hobby’s kunnen leiden tot irritaties tussen buren. Vaak gaat het samenleven goed. Soms lukt dat niet en kom je er met de buren en of buurtbewoners niet meer uit. 

Buurtbemiddeling kan dan een oplossing bieden. Inmiddels bieden al 299 gemeenten hun inwoners buurtbemiddeling en wordt zo’n 70% door buurtbemiddeling opgelost.

Buurtbemiddelaars, die getraind zijn in oplossen van burenconflicten kunnen helpen de klachten tussen jou en je buren weer bespreekbaar te maken, zodat jullie samen naar oplossingen kunt zoeken. Buurtbemiddeling is gratis. Wel verwachten we een actieve inzet om het conflict te helpen oplossen.

Social Media

Privacystatement

Openingstijden

Op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 16:00 uur

Contact

T 0341 – 359 621

M 06 – 22148927

hschoonhoven@putten.nl