Aanmelden voor bemiddeling

‘prettig wonen willen we allemaal’

Iedereen heeft liever een goede buur dan een verre vriend. Toch kan het gebeuren dat je overlast ervaart van je buren en er samen niet uit komt. Vaak gaat dit gepaard met toenemende frustratie en een gevoel van machteloosheid.

Het is dan goed te weten dat Buurtbemiddeling Putten kan ondersteunen.

Via buurtbemiddeling lukt het vaak wél burensituaties te verbeteren.

Radiolawaai, gestamp op de trap, blaffende honden, een overhangende tak, pesterijen of stankoverlast.

Zomaar enkele voorbeelden die de oorzaak kunnen zijn van irritatie tussen buren en/of buurtbewoners. 

Soms oplopend tot diepgaande conflicten. En dat is jammer, want dat gaat ten koste van de leefbaarheid, de gezondheid en het woonplezier.

Buurtbemiddeling Putten helpt om het niet zover te laten komen. Met informatie, advies en bemiddeling komt er weer ruimte voor wederzijds begrip.

Het project Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd volgens de methode van het landelijk project Buurtbemiddeling van het CCV (Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid).

‘de oplossing is soms zo simpel’

Is buurtbemiddeling wel iets voor mij?

Buurtbemiddeling is er voor alle bewoners in de gemeente Putten die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren of buurtgenoten.

Klik snel verder >

Om wat voor soort overlast gaat het?

Muziek, feestjes, hard op de trap stampen, klussen, met de deuren slaan, blaffende honden, ruzies over troep, overhangende takken/heggen, kattenpoep in de tuin, luchtjes…

Waar gaat het precies om? Lees verder >

Buurtbemiddeling Putten hoe werkt het eigenlijk?

Buurtbemiddeling is neutraal, gratis en vrijwillig en richt zich op een vroegtijdige aanpak en voorkomen dat ruzies uit de hand lopen.

Lees verder >

Wil je advies over hoe je de burenrelatie kunt verbeteren?

In een land waar we dicht op elkaar wonen, kan het makkelijk voorkomen dat je overlast ervaart van uje buren. Op de website www.problemenmetjeburen.nl kun je terecht voor algemene informatie over burenproblemen en tips voor mogelijke oplossingen.

Ik wil graag hulp! Contact met Buurtbemiddeling Putten

Maak een afspraak met Hettie Schoonhoven, coördinator Buurtbemiddeling.
Bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur

Contact >

Wil je ook Buurtbemiddelaar worden?

Vind je het juist een uitdaging om ruziënde buren weer met elkaar in contact te brengen en conflicten te helpen oplossen? Dan kan vrijwillige buurtbemiddelaar iets voor je zijn.

Lees verder >

‘als je doet wat je deed

krijg je wat je altijd kreeg’

Irritaties kunnen jaren tussen buren in staan. Probeer met elkaar in gesprek te gaan. Buurtbemiddeling kan daarbij helpen.

6 gouden regels van buurtbemiddeling

  • Buurtbemiddeling is gratis en vrijwillig
  • Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de oplossing van een conflict
  • Een snelle, vroegtijdige aanpak voorkomt escalatie
  • Zelf bedachte oplossingen zijn duurzamer dan opgelegde oplossingen
  • Getrainde buurtbemiddelaars zijn onpartijdig en geven geen oordeel
  • Gesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk

Social Media

Privacystatement

Openingstijden

Op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 16:00 uur

Contact

T 0341 – 359 621

M 06 – 22148927

hschoonhoven@putten.nl